Tiroid Hastalığı Kimler Tiroid Hastalığı için Risk Altında?

Tiroid Hastalığı Kimler Tiroid Hastalığı için Risk Altında?

Tiroid Hastalığı Kimler Tiroid Hastalığı için Risk Altında?

Aşağıda liste halinde verilen durumlar sizde veya bir yakınınızda varsa tiroid hormon tetkikleri yaptırmak ve muayene olmak için bir Endokrinoloji ve Metabolizms Hastalıkları Uzmanı hekime başvurmanız gerekir.

Tiroid riski yüksek olan kişiler şunlardır:

1- Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda

Ailesinde guatr, Haşimato hastalığı, tiroid modülü, tiroid kanseri ve Graves hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerde tiroid hastalığı daha fazla görülür.

2- 50 yaş üzeri kadınlarda

Kadınlarda 50 yaş üzerinde tiroid bezi yetmezliği sıklığı artar. Erkeklerde ise 60 yaşından sonra tiroid bezi hastalığı artmaktadır.

3- Önceden tiroid hastalığı veya tiroid ameliyatı geçirenlerde

Daha önce herhangi bir tiroid hastalığı geçirmiş olanlarda bu hastalığın nakşetmez olasılığı bulunabilir. Daha önce tiroid bezi yetmezliği veya fazla çalışması hastalığı veya tiroidin denilen tiroit bezi iltihabı geçirdiyseniz be hastalıkların bazıları sizde nüks edebilir veya hormonlarınızda zaman içinde değişiklikler olabilir.

4- Guatrı olanlarda

Tiroid bezinin büyümelerine guatr diyoruz. Guatrı olan kişilerde hormonlarda azalma veya artma olabilir. Boynunuzda bir şişlik varda sizde guatr var demektir. Guatrı olan kişilerde tiroid hastalığı veya tiroid hormonlarında bozukluk olabilir.

5- Sigara içenlerde

Sigara içen kişilerde guatr ve diğer tiroid hastalıkları daha sık görülür.

6- Menopoz dönemindeki kadınlarda

Menopoz dönemindeki kadınlarda tiroid hastalığı riski artar.

7- Böbreküstü bezi yetmezliği, romatoid artrit, lupus gibi hastalığı olanlarda

Böbreküstü bezinin az çalışması ( Addison Hastalığı ) ve diğer romatizmal hastalıklar Haşimato hastalığı ve Graves hastalığı dediğimiz tiroid hastalıklarıyla birlikte sıklıkla görülebilir. Bu tür hastalığınız varsa tiroid hormon tetkiklerini yaptırmanız gerekir.

8- Şeker Hastalarında

Şeker hastalarında tiroid hormonlarında bozukluk sık görülür. Şeker hastalığınız varsa yılda bir defa tiroid tetkikleri (TSH hormonu ölçümü ) yaptırınız.

9- Tiroid Bezi İltihabı ( Tiroidit ) geçirenlerde

Daha önce tiroid bezi iltihabı geçirenlerde ( Tiroidit ) tiroid bezi hastalığı tekrar olabilir. Bu kişilerin tiroid bezi yetmezliği gelişebileceğinden kontrol etmek gerekir.

10- Doğum yapan kadınların bir kısmında tiroid yetmezliği olabilir.

Doğum yaptıktan sonraki ilk yıl içinde kadınların % 5-7’sinde tiroid bezi yetmezliği görülebilir. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve unutkanlık gibi şikayetler varsa TSH ölçümü yaptırınız.

11- Alerjik hastalığı olanlar

Ürtiker ( kurdeşen ) denen cilt hastalığı, kaşıntı ve alerjik riniti olanlarda tiroid hormonlarında bozukluk olabilir. Bu kişilerde tetkikleri yapılması faydalıdır.

12- Kansızlığı olanlarda

Kansızlık tiroid bezi yetmezliğinde sık görülür. Hipotiroidi dediğimiz tiroid bezi yetmezliğinde  ( özellikle Haşimato hastalığında ) demir ve B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlık görülür.

13- Kan yağları ( Kolesterol veya trigliserit ) yüksek olan kişiler

Tiroid bezi yetmezliği ve şeker hastalığı kan yağlarında yükseklik yapan hastalıklardır. Kan yağları yüksek kişilerde kan şekeriyle birlikte tiroid hormonlarına bakmak gerekir.

14- Down ve Turner Sendromu ve Otizmi bulunan hastalarda

Down ve Turner Sendromu çocuklarda doğumla birlikte ortaya çıkan genetik hastalıklardır. Bu hastalığı olanlarda tiroid hormon bozukluğu sık görüldüğünden tiroid hormon tetkikleri yapmak faydalıdır.

15- Kafa veya beyin yaralanması geçiren veya beyin ameliyatı geçiren kişilerde

Herhangi bir nedenle beyin travması veya hasarı geçiren kişilerde beyinde bulunan hipofiz bezinde hasar ve daha sonra tiroid yetmezliği gelişebilir. Hipofiz bezi ameliyatı geçirenler de tedavisi için tiroid tetkikleri yaptırmalıdırlar.

16- Bazı ilaçları kullananlarda

Kalp atım bozukluklarının tedavisi için amiodaron ( Cordarone tablet ) ilacı kullanan hastalarda, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan lityum ( Lithuril tablet ) ilacını alanlarda ve hepatit tedavisi için interferon alfa ve beta gibi ilaçları kullanan hastalarda tiroid hormonlarında bozukluk sıklıkla olur. Bu ilaçları kullananlarda belirli aralıklarla tiroid hormon tetkiklerini yaptırmak faydalıdır.

17- Baş ve boyuna yönelik Işın tedavisi ( radyoterapi ) alanlarda

Baş ve boyuna yönelik Işın. Tedavisi ( radyoterapi ) alan kişilerde tiroid hormon bozukluğu sık görülür.

18- Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğan ( prematüre ) bebeklerde

Doğum ağırlığı çok az olan ve erken doğan bebeklerde tiroid hormon bozukluğu olabilir. Bu tür bebeklerin annelerinde de tiroid hormon incelemesi gerekebilir.

19- Meme kanserini hastalarda

Tiroid hormon eksikliği ve tiroid nodülleri meme kanserli kadınlarda sık görüldüğünden tiroid tetkiki yapılması gerekir.

20- Kanda sodyum düzeyi düşük çıkan kişilerde

Tiroid bezi yetmezliği bazı kişilerde kan sodyum düzeyinde azalma yapabilir. Bazen nedir de olsa sadece kan sodyum düşüklüğü ile kendini gösteren tiroid yetmezliği olabilir. Bu kişilerde tiroid tetkikleri yapılmalıdır.

21- Kanlarında CPK ve LDH tetkikleri yüksek çıkanlarda

Herhangi bir nedenle kan tetkiki yapıldığında CPK ( kreatin fosfakinaz ) ve LHD ( Laktat dehidrogenaz ) kan ölçümü düzeyleri yüksek olan kişilerde tiroid yetmezliği olabilir. Bunlarda TSH hormon ölçümü yapılmalıdır.

22- Karaciğer Testleri ( SGOT, SGPT, ALP, GGT ) yüksek çıkanlarda

Herhangi bir nedenle yapılan kan tetkiklerinde karaciğer testleri denilen SGOT, SGPT, alkelen fosfataz ve GGT tetkikleri yüksek ise tiroid yetmezliği olabilir. Bu tür kişilerde tiroid hormon tetkiki yapılmalıdır.

23- Prolaktin isimli hormonu yüksek olan kişilerde

Prolaktin hormonu tiroid bezi yetmezliği durumunda kanda yükselir. Bu nedenle Prolaktin hormonu yüksek çıkan hastalarda tiroid hormon tetkikleri mutlaka yapılmalıdır.

24- Hepatit C virüsü taşıyanlar

Yapılan çalışmalar hepatit C virüsü taşıyan kİşilerde tiroid yetmezliğinin % 13 gibi yüksek bir oranda, yani sık görüldüğünü göstermiştir. Bu hastaların kanında anti- TPO ve anti- tiroglobulin antikor düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bu nedenle hepatit C virüsü hastaları ve taşıyıcıları belirli aralıklarla TSH hormon ölçümü yaptırmalıdır.

25- Kanda kalsiyum düzeyi yüksek çıkanlar

Çok nadir olarak kanda tesadüfen kalsiyum yüksekliğinin saptandığı kişilerde tiroid bezi fazla çalışması bulunabilir.

Prof. Dr. Metin Özata

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir