İŞKUR Tarafından Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek

 

İŞKUR Tarafından Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek

 

 

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek. Kendi işini kurmak isteyenler için, kendi işinin patronu olmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 65 bin TL’ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada “Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65.000 TL’ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik” dedi. Peki, engelli, eski hükümlüler, İŞKUR’un bu hibe desteğinden nasıl faydalanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

İŞKUR Tarafından Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek, işkur hibe desteği, işkur hibe engelli, işkur hibe, işkur hibe desteği başvurusu, Engellilere hibe desteği şartları, Engellilere hibe desteği şartları 2020, Engelli hibe desteği 2020, Engelli işyeri açma şartları, engelli kendi işini kurma projesi başvuru formu 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği başvuru formu, işkur engelli hibe desteği 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği 2020 başvuru formu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği vermeye devam ediyor. Buna göre İŞKUR, Kuruluş İşlemleri Desteği için 5 Bin, İşletme Gideri Desteği için 15 Bin ve Kuruluş desteği olarak da 45 Bin olmak üzere toplam 65 Bin TL’ye kadar hibe desteği veriyor. Peki, kimler İŞKUR’un verdiği hibe desteklerinden faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir? Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL, Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

 

HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 18 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL’ye kadar hibe desteği veren İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşların bu destekten faydalanacağını belirtti.

İŞKUR Tarafından Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek, işkur hibe desteği, işkur hibe engelli, işkur hibe, işkur hibe desteği başvurusu, Engellilere hibe desteği şartları, Engellilere hibe desteği şartları 2020, Engelli hibe desteği 2020, Engelli işyeri açma şartları, engelli kendi işini kurma projesi başvuru formu 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği başvuru formu, işkur engelli hibe desteği 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği 2020 başvuru formu

KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

KURULUŞ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

İŞKUR Tarafından Kendi İşini Kurmak İsteyenlere 65.000 tl Hibe Verilecek, işkur hibe desteği, işkur hibe engelli, işkur hibe, işkur hibe desteği başvurusu, Engellilere hibe desteği şartları, Engellilere hibe desteği şartları 2020, Engelli hibe desteği 2020, Engelli işyeri açma şartları, engelli kendi işini kurma projesi başvuru formu 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği başvuru formu, işkur engelli hibe desteği 2020/2, İŞKUR engelli hibe desteği 2020 başvuru formu

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLER

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ESKİ HÜKÜMLÜLER

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

Eski hükümlü olmak

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 18 Aralık 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

 

Broşür için tıklayınız. 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.