Evlilik Çiftler için Özel Imago İlişki Terapisi IRT

Evlilik Çiftler için Özel Imago İlişki Terapisi IRT

Evlilik Çiftler için Özel Imago İlişki Terapisi IRT, Imago ilişki terapisi çiftleri daha sağlıklı yollarla ilişkilerini sürdürmeleri için gerekli araçlarla donatmayı ve çocuklukta meydana gelen ve kişiliklerini etkilen etmenleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir terapidir.

Bu terapi biçimi, bilinçdışı bileşenlerini ortaya çıkarmada çiftlere yardımcı olmak için ruhsal ve davranışsal teknikleri Batı psikolojik metodolojileriyle birleştirir. Imago ilişki terapisi, çiftler arasındaki çatışmanın sadece belirli koşulların sonucu olarak görülmesini içerir – uyumsuzluğun nedeni olarak değil. Çatışmanın kendisi incelendiğinde, terapiye katılan çift tatmin edici bir çözüme ulaşabilir, iyileşebilir ve daha sonra birlikte büyüyebilir.

Imago Nedir?

Imago, “görüntü” anlamına gelen Latince bir kelimedir. Imago İlişki Terapisinde, imago, bilhassa çocukluk döneminde bireyin geliştirdiği ve yetişkinlikte değişmeden kalan, bilinçdışı ve idealize edilmiş bir aşk kavramını ifade eder. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çoğunlukla  anne veya baba)’nin daha sonra da hafızasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali olarak da tanımlanır. 

Imago’nun gelişimi temel olarak erken çocukluk döneminde bireyin ebeveynleri ya da  diğer önemli yetişkinlerle olan etkileşimlerine dayanmaktadır. Çocuk sevginin bireyselleştirilmiş yapısı nedeniyle, sevgiyi elde etmek ve güvende kalmak için özel davranışlar veya “hayatta kalma modelleri” (kişilik özelliklerini ifade ederek) geliştirecektir.

Bununla birlikte, en iyi ebeveynler bile bir çocuğun her türlü ihtiyacını ve beklentilerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle, bireyin imago’su, ideal sevdiği kişiyle ilişki kurduğu kişinin olumlu ve olumsuz davranışları birleştirecektir. Bilinçli olarak yetişkinlikte sevgiyi aradıkça, bilinçsiz olarak, bizim imago’mıza benzeyen insanları arama eğilimine gireriz.

Imago Terapisi Tarihi

Harville Hendrix, PhD ve Helen LaKelly Hunt, MA’nın, her birinin önceki eşleriyle boşanmak zorunda kalmaları sonucunda, 1970’lerin sonlarında başarısız evliliklerini anlamaya çalışmalarıyla geliştirilmiş bir tekniktir. Evliliklerinden önce ve sonra kendi ilişkilerini ve ilişki dinamiklerini incelemek için araştırmaya yönelmişlerdir.

1977’de, çocukluk döneminde yaşadıkları duygusal ve psikolojik yaraların, bireyin ebeveynleri ile etkileşimleri yoluyla, ancak bu yaraları yeniden harekete geçiren bir bağlam içinde yeterince ele alınabileceğini teorileştirdiler. Evlilik gibi yalnızca başka bir ilişki kurmanın, iyileşmeyi ve büyümeyi kolaylaştırmak için gerekli değişkenleri sağlayabileceğine inanıyorlardı.

Hendrix, uygulamalarında çiftlere “aynalama” ve “koruma” gibi stratejileri öğretti ve çiftler ilişkilerinde bunları uygulayarak olumlu sonuçlar elde etmiştir. Hendrix ve Hunt, karşılıklı iyileşmeye dayalı bir evlilik ilişkisinin, en etkili tedavi şekli olduğu sonucuna varmışlardır.

Kendi uygulamasındaki başarısına rağmen, Hendrix’in çığır açan kitabının 1988 yılında “Love the Want You” yayınlanmasıyla, Imago İlişki Terapisi daha geniş kitlenin dikkatini çekti. IRT, takip eden yıllarda Hendrix ve Hunt modeli modifiye edildi ve tedavinin temel prosedürlerini genişlettikçe gelişti. Bugün dünya çapında 2000’den fazla eğitimli imago terapisti vardır.

Imago Terapisinin Temel ilkeleri

Imago ilişki terapisi 5 temel prensipten oluşmaktadır. Bunlar:

  1. Eşinizi yaralı bir çocuk olarak yeniden hayal edin.
  2. İlişkinizi zevkli sürprizlerle, hediye vererek ve takdir göstergeleriyle yeniden romantik hale getirin.
  3. Şikayetlerinizi isteklere dönüştürerek hayal kırıklıklarınızı yeniden yapılandırın.
  4. Aşırı öfke duygularını çözümleyin.
  5. İlişkiyi mutluluk, memnuniyet ve güvenlik kaynağı olarak yeniden görmeye başlayın.

Çatışma ve İletişim Problemleri

Çatışma çoğu zaman ilişki bağlamında hissedilen altta yatan duygusal hoşnutsuzluğun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Eleştiri, öfke ve memnuniyetsizlik yoluyla dışarıya vurulur. Imago ilişki terapisi, bir çiftin duygusal yaralanmalarının ya da ihtiyaçların kökenini keşfetmesine yardımcı olur ve bu unsurların hangi sorunlara neden olduğunu ve bunların ne kadar yorucu ve olumsuz yorumlar, duygular ve davranışlar olarak ortaya çıktığını belirler.

İsteyerek Diyalog Süreci: Yansıtma, Doğrulama ve Empati

Amaçlı diyalog süreci, Imago İlişki Terapisinin en önemli yönüdür. Bu yapılandırılmış diyalog, uyumlu iletişimi kolaylaştıran konuşma ve dinleme tekniklerini içermektedir. Koşullu iletişim, bir eşin savunmasızlık ifadelerinin onaylayarak karşılanması ve diğer ortaktan empati duymasıyla ortaya çıkar.

Diyaloğun ilk adımı yansıtma olarak adlandırılır ve her iki taraf da gönderenin ifadelerini duyup anlayabilene kadar partnerinizin (Gönderenin) sözcüklerini tekrarlamayı gerektirir.

Doğrulama aşamasında, dinleyen taraf (Alıcı) söylenenleri kabul ettiğini ve göndericinin bakış açısının duygularını ve deneyimlerini anladığını belirtir.

Empati gösterme, diyalog sürecinin son adımıdır. Alıcı, göndericinin duygusal deneyimlerini ve düşüncelerini açıklar ve söyledikleri göndericinin söyledikleriyle uyuyor mu kontrolünü yapar. 

İmago, insanların ilişkide aradıkları güvenli alan yaratıp karşılıklı empati ve anlayışın oluşmasına, iletişimin tekrar başlamasıyla birlikte geçmişe dönük ilişkideki yaralanmaların iyileştirilmesine imkan tanır.

İmago, kişide var olan fakat gizlenen duyguları açığa çıkarak onları tekrar kullanıma hazır hale getirir. Çünkü duygu en önemli ve çiftleri birleştirici bir unsurdur. Çiftler ancak karşılıklı duygularını anladıklarında ve bunu paylaşabildiklerinde uyumlu bir birliktelik kurabilirler.

Imago İlişki Terapisinin Sınırlamaları

Imago Terapi, sevgi dolu ilişkileri yeniden kurmaya ve samimi bağlantıları derinleştirmeye odaklandığından:

Aile içi şiddet, kumar sorunları, madde bağımlılığı veya benzer sağlık ve ilişki sorunları yaşayan çiftler için uygun olmayabilir. IRT, ancak söz konusu tehditler uygun bir şekilde çözüldükten sonra etkili olabilir.

Terapistler, bir tedavi planı geliştirirken, herhangi bir ruh sağlığı tanısı da dahil olmak üzere belirli faktörleri dikkate alacaktır.

 

Kaynak: goodtherapy.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.