Eğitim neden önemlidir ve hayatımıza katkısı nedir?

Eğitim neden önemlidir ve hayatımıza katkısı nedir?

Eğitim neden önemlidir ve hayatımıza katkısı nedir?

Eğitim sadece okumak ve yazmak değildir. Eğitim, kişinin bilgiyi kendisinin faydalanabilmesi için kullanılması ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için kullanmasıdır.

Eğitimin amacı insanları sadece okuryazar yapmak değildir. Eğitim insanlara aynı zamanda başkalarına bağlı kalmadan kendi hayatlarını yönetebilme becerisini kazandırır. 

Okuryazarlık, okuma ve yazma becerisine yöneliktir,  eğitim ise her şeyin ardında yatan sebepleri bulmak ve okuma-yazma becerilerini yaşamlarını iyileştirmek için kullanmaktır. Eğitim ülkelerin ekonomik olarak büyümelerine ve refahla beslenmesine yardımcı olur.

Kusursuz yaşamak için eğitim, her birey için çok önemlidir. Eğitimin ne olduğunu ve eğitimin önemini tartışalım.

Eğitim nedir:

Eğitim, bilgi ve anlayış kazanmak ve bunu günlük yaşamda uygulamaya çalışmak için farklı konular üzerinde çalışmaktan başka bir şey değildir.

Eğitim, sadece kitap bilgisinin pratikte öğrenilmesi değildir. Eğitim, her gün okullara ve kolejlere gitmek ve sınavlara katılmak anlamına da gelmez. Eğitim yaşamımıza ilişkin ve gerekli bilgileri öğrenmeye yöneliktir.

Bir robot da okuyabilir ve yazabilir, ancak insan, bilgiyi akıllıca kullanır. Eğitim sadece kendimizde kullanmak için değil, aynı zamanda diğer insanların yaşamlarını iyileştirmek için de kullanılabilir.

Eğitim ile ilgili diğer tanımlar:

Eğitim hayatın gerçeklerini öğrenmemizi sağlar. Eğitim sayesinde gerçekleri hayatımızın her alanında farklı biçimlerde öğreniyoruz.

Eğitim, muhalif olmak değildir, eğitim etrafımızdaki dünyayı nasıl şekillendireceğimizi ve gelecek nesiller için nasıl sürdürebileceğimizi ve varoluş için ilişkilerin nasıl geliştirileceğini anlamaktır.

Eğitimin rolü, eski geleneklere güvenmekten ziyade yeni bir şey geliştirmeyi sağlar. Kişinin ne bildiğini ve neyi bilmediğini tanımlayabilmesini olanak verir.

Dünya’da kazanmanın tek yolu eğitim geçer. Eğitim insanların bir konunun köklerine kadar derinden düşünmelerini ve arkasındaki niyetini anlamalarını sağlar.

Yetişkinler eğitimi şöyle tanımlar:

Eğitim düşünebilme, hayata uygulayabilme ve yaşamın değerini bilme yeteneğidir. Eğitim sadece insanın kendi kendini eğitmesiyle sınırlanamaz, aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da yayılması söz konusudur. İnsan hayatının her aşamasında eğitimin sonu yoktur, sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz.

Eğitim hayatı öğrenmeyi sağlamakla birlikte, eğitimin kendisi bir yaşamdır. Her bireyin içinde gizli olan harika karakterleri bulmanın anahtarıdır.

Dünyaya ne tür zarar verdiğimizi bilmemize ve dünyayı insanlardan kaynaklanan tüm tehlikelerden korumak için eğitim bize rehberlik edecektir. Bu, çağlardan çağlara dönüştürülebilen servettir.

Hayatımızda Eğitimin Önemi:

Toplumda saygı kazanmak için eğitimli olmak gerekir. Mutlu ve müreffeh bir hayata öncülük etmek için, öğrenim görmek önemlidir ve eğitim insana yaşamında başarılı olmasına ve harika işler çıkarmasına fırsat sağlar.

Eğitim para kazanmaya ve hayatın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Ayrıca eğitim, mükemmel bir konumda bulunarak itibar kazanmaya yardımcı olacaktır. Eğitim insanları kariyerlerinde büyütebilir ve hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlar.

Eğitim, insanların farklı sınıf ve inançlardan gelen diğer insanlarla eşit olarak öne çıkabileceği fırsatlar sunar. Tüm engelleri yok ederek eşitliği kanıtlayan bir platformdur.

Diğer avantajlar:

Her insan için eğitimin önemi, ona bağımsız yaşamasını sağlamak ve özgürlük kazandırmaktır. Herhangi bir şekilde eğitim, bir kimseyi hem maddi olarak koruyacak hem de hayat boyu ayakları üzerinde durmasına imkan vermektedir.

Eğitim yaşam standartlarını belirlemeyi sağlar. Yanlış kararların sonuçlarını anlamak ve alternatif yollar bulmaya yardımcı olmak için akıllıca bilgi sağlayacaktır.

Eğitimsiz kişileri yönetecek ve dünyayı onların neden olduğu tehlikelerden koruyacak ve herhangi bir aksaklık durumunda bunları kontrol edecek yasaları uygulayarak yaşam tarzını iyileştirmelerine yardımcı olacaktır. Toplumu inşa etmek için her bir bireysel rolü ve sorumluluğu anlamada yardımcı olacaktır.

Çocuklar için Eğitim Neden Önemlidir?

Eğitim, çocuklar için önemlidir çünkü onlar dünyanın geleceğidir. Çocuklar güncel bilgilerle eğitilmelidirler. Onlar bir milletin direğidir. Bir ülkeyi ve dünyayı geliştirmek için ve geleceğin güvenli olması için tüm çocukların bilgi ve eğitimi çok önemlidir.

Geçmiş neslin değerlerini aşılamalıyız ve onlara muazzam güncel yenilikleri taşımalıyız. Eğitim ırkçılık ve yoksuları aşağılama gibi toplumsal kötülükleri kırmaya yardım eder, dolaysıyla her bir çocuğa eğitim verilmesi büyük önem taşır.

1. Çocuklukta eğitim:

Eğitim, çocukluk döneminde gereklidir, bu onlara zihinsel, fiziksel ve onların içinde sosyal farkındalık geliştirmeye yönelik bir şans sağladıkları dönemdir.

Onların dünyayla yüzleşme deneyimleridir. Eğitim onların kendilerini keşfetmeleri için bir sahnedir. Çocuklar için eğitimin önemi çoktur. Onlara doğru eğitimi doğru yaşta sağlama sorumluluğu ebeveynin sorumluluğundadır.

Ayrıca, çocukların ilgilerini bulmak zorundadırlar ve buna göre eğitim vermek zorundadırlar. Bu, onları olumlu bir şekilde ya da olumsuz yönde çok etkili bir şekilde etkileyecek olan kritik bir aşamadır, yanlış yola girdiklerinde tehlikelidir. Bu yüzden ebeveynler çocuklarına bakmakla sorumludurlar.

2. Önemli bir rol oynayın:

Eğitimin hayatımızdaki rolü, yalnızca öğrencilere kitapçık bilgisi vermek değil, aynı zamanda resim, çizim, şarkı söyletmek gibi farklı becerilerle, farklı türden bilgi sağlamak gerekilidir.

Çocuğun okula başlamadan önce zihinsel durumu eğitim almadan önce farklıdır. Bir kez eğitime başladımı adım adım yaşam tarzını yakalamaya çalışacaklar, kendilerini yeni bir insan olmaya motive edecekler, neyin iyi olduğunu ve neyin kötü olduğunu tanımlamaya başlayacaklardır.

Her görev için analiz, sorgulama ve muhakeme yapmaya başlayacaklardır. Hatalardan bir şeyler öğrenmek isterler. Rekabet dünyasında kendilerini düzeltmeye başlayacaklardır.

3. Çocuklar gelecek hedeflerini belirlerler:

Bir çocuk bir okula katılırsa, öğrenmeye, oynamaya ve arkadaşlarıyla eğlenmeye başlar. Öğrenirken, bilgi edinmede hangi durumda olduğunu anlayacaktır ve en üst sırada yer almak için yavaşça öğrenecektir.

Oyun oynarken kazanmanın mantığını anlayacaktır, bu şekilde erken bir aşamada hedefler oluşturmaya başlarlar. Ancak ebeveynler, çocuklarının sadece ödül ve dereceler için mi çalıştıklarını mı yoksa gerçekten bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını anlamalıdırlar.

Eğitimin amacının ve gerçek hayatta nasıl işlediğinin farkında olmaları önemlidir. Bu sayede mantıksal bir hayat sürdürmeye başlarlar.

Eğitimin Toplum İçin Neden Önemlidir?

Modern bir toplum için eğitim çok önemlidir. Eski eğitim ve etik değerler yavaş yavaş yitiriliyor, bu yüzden öğrencilere tarihi ve etik bilgileri öğretmek için eğitilmeleri için doğru zamandır.

Kültürü modern topluma dönüştürmek için doğru süreçte kültürlerini, eğitim dışında öğretilebilecek hiçbir yer yoktur. Bu eğitim bir insana mükemmel bir şekilde duyguları, değerleri ve mirasıyla, tam bir lidere dönüştürmek için bir fırsat verir.

Eğitim, üretken sonuçları getirmeye yardımcı olur:

Günümüzde eğitim, nüfus ve insanların ihtiyaçları arttıkça daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, üretkenliği sağlamak için bilgi elde edebilmek ve sağlıklı rekabeti geliştirebilmek için çok sayıda çalışanın ihtiyaç duyduğu çok sayıda firma vardır.

Ayrıca, günümüzde kadınlar erkeklerle birlikte eşit olarak eğitilmeli ve kadınların güçlendirilmesi sağlanmalı, eğitim, toplumdaki herhangi bir erkeğe eşit olduklarını kanıtlamak için en iyi platformdur.
Hiç kimse evde otururken yeni bir şey öğrenemez, eğitim yeni bilgi edinmelerini sağlar.

Bir Ülke için Eğitim Neden Önemlidir?

1. İnsanlar eğitim ile daha iyi vatandaşlar olurlar..
2. Eğitim artıkça toplum bilinci artacaktır.
3. Bir iş bulmanızda yardımcı olacaktır.
4. Eğitim, bekar veya yalnız olan anneyi destekleyecektir.

Eğitim Hakkında Ünlülerin Sözleri

1. Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Nelson Mandela
2. Eğitim, geleceğe yönelik pasaporttur, yarını bugün için hazırlayanlara aittir. Malcolm X
3. Bilgiye yapılan yatırım, en iyi ilgiyi görür. Benjamin Franklin
4. Eğitim hayat için hazırlık değildir; Eğitim hayattır. John Dewey
5. Öğrenmek için bir tutku geliştirin. Eğer yaparsanız, büyümeyi asla bırakmazsınız. Anthony J.’Angelo
6. Eğitimin kökleri acıdır, ancak meyvesi tatlıdır. Aristo
7. Değişim, tüm gerçek öğrenimin sonucudur. Leo Buscaglia
8. Eğitim karanlıktan ışığa doğru harekettir. Allan Bloom
9. Eğitim, okulda öğrendiklerini unutmuş olduktan sonra kalan şeydir. Albert Einstein
10. Eğitimin amacı bilgi değil, gerçekler değil, değerlerdir. William S. Burroughs
11. Eğitim, geleceğimizi inşa ettiğimiz temeldir. Christine Gregoire

Eğitim Neden Önemlidir?

Eğitim, anadil dışındaki farklı dilleri ve dünyanın her yerinde hayatta kalma yeteneğini öğrenmek için bir fırsat verir.

Bizi toplumun iyi vatandaşları olarak kendimizi geliştirmemizi sağlar. Kendimizi diğer zararlı olaylardan korumamıza yardımcı olur ve mevcut tehlikelerin, hastalıkların ve bunların nasıl karşılanacağı veya önleneceği konusunda eğitilmenize yardımcı olur.

Doğal olarak güzel bir kaynağa sahibiz, böylece eğitim onları nasıl ayıracağına, nasıl besleneceğine ve alternatifler yaratmaya yönelik fikirler vermeye yardımcı olacaktır.

1. Rahat ve istikrarlı bir hayat:

Herkesin birçoğunun rahat ve lüks bir yaşam sürdürebilmeleri, ancak bunun ya kişinin istikrarlı ya da eğitimli olması gerektiğini hissetmeleri beklenmektedir.

Daha iyi bir hayat kazanmak ve rahat bir yaşam sürmek için, bir kişinin eğitimin değerini anlaması gerekir. İnsanların çoğu, eğitimin zaman kaybı olduğunu düşünür, çünkü pratikle hiçbir bağlantısı olmadan sadece maddesel bir gerçek olduğunu düşünür.

Ancak bir kişi bile, bilginin küçük bir kısmına sahipse, bu durumunda o, eğitimsiz insanlardan daha iyi idare edebilme yeteneğine haiz olacaktır.

2. Yaşam standardında iyileştirme:

İnsanların çoğu, eğitimin bir kişiyi tüm hayallerini ve beklentilerini yerine getirebileceği bir konuma yönlendirebileceğini düşünmektedir. Fakat çoğu, böyle bir düşüncede eğitimin kişinin hayatında böyle bir farklılık yarattığına inanmamaktadır.

Bu pozisyonu almak için gerçekten çok çalışılmadığı sürece ve sadece eğitimin başarılı bir pozisyon alınamayacağı doğrudur. Bir kişi, bir eğitim kalitesi için kendini adamaya başlarsa, bu bağlılığın sonucunun verimli olması mümkündür.

3. Emniyet ve güvenlik sağlar:

Eğer bir kişi güvende bir yaşam isterse, o zaman günlük hayatımızda eğitimin değerini anlaması gerekir.

Emniyetli ve güvenli bir hayat sürdürebilmek için, kişinin eğitim faaliyetlerine aktif katılımı gerekmektedir. Bu eğitim etkinlikleri onlara daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilecek bilgi sağlayacaktır. Bu tür bir büyük değişim, kişinin hayatındaki eğitim yardımı ile başlatılabilir.

4. Eşitlik:

Bu, herhangi bir sınıfa mensup olmaksızın bir insanın eğitim yardımı ile saygın bir konumda bulunmasının tek yoludur.

Farklı görüşlere sahip ama yine de saygınlıklarını koruyan farklı kişilikleri var.Bütün bunlar bir eğitimin yardımıyla gerçekleşebilir. Farklı fikirlere sahip olsalar bile insanlar arasında bir eşitliği korur.

5. Güven sağlar:

Eğitim, yalnızca bireyin güven düzeyinde değişim sağlayabilecek bir düşünce meselesidir. Bazen insanlar eğitimsizlik yüzünden utanç duyarlar.

Bu tür utançların üstesinden gelmek için, insanların hayatlarını güven dolu bir şekilde değiştirebilecek eğitimin faydalarını öne sürmeli ve kabul etmeliler. Sonunda, insanların çalışmaları ve istikrarlı duruşu ile görüşleri değiştirir.

6. Olağanüstü olayları önler:

Bazı şeylerden habersiz olduğumuzda, hayatımızda belirli bir değişim seviyesi yaratabilir.Bu nedenle, bir kişinin farkında olmadıkları şeyler hakkında kendini eğitmesi gerekir. Bunun sonucunda eğitim, bize bu tür istenmeyen durumlarla yüzleşecek kadar kendimizde güven ve kendinden emin duygusunu verir.

Bir toplumda yaşayan bireyler, kendi hakları, yasaları ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgi, kuralları takip etmemiz için etrafımızda sınırlar oluşturmaya yardımcı olacaktır. Böylece daha barışçıl bir yaşantımızın oluşumuna katkı sağlayacaktır

Eğitimli olmak, farklı insanlarla etkileşim kurmaya, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaya ve uyum içinde yaşamaya yardımcı olacaktır. Toplumda aktif bir katılımcı olmak ve dünyada saygıyı kazanmak için her zaman yeni şeyler öğrenmeliyiz.

Kaynak: wisestep.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.