Ebeveynlerin çocuk ilişkisinde Bilmeleri gereken 10 Güncel Psikoloji Çalışması

Ebeveynlerin çocuk ilişkisinde Bilmeleri gereken 10 Güncel Psikoloji Çalışma

Ebeveynlerin çocuk ilişkisinde Bilmeleri gereken 10 Güncel Psikoloji Çalışma, Bu çalışmalar Çocuklu aileler, çocuksuz ailelerden daha mı mutlu olup olmadığı, kardeşlerin neden bu kadar farklı disiplin gösterdiği, yatma zamanları, TV seyretme süreleri ve başka konularda yapılan çalışmaları gösteriyor.

Ebeveynliğin çok zor bir durum olduğu algısının birçok nedeninden biri, herkesin size tavsiyede bulunması ve çoğunun yanlış olmasıdır. Açıkçası, hepimiz bu hataları yapıyoruz.

Bu nedenle, rastgele anekdot ve batıl inanç eğilimini canlandıran, burada her ebeveynin bilmesi gereken son psikoloji çalışmaları.

1. Çocuklu aileler, Çocuk yapmak istemeyen Ailelerden daha mutludur

Son yıllarda, bazı çalışmalar çocuk sahibi olmanın zorluğunun, çocuk sahibi olmanın zevkini bastırdığını öne  sürmektedir.

Bunu okuyunca ebeveynler kendince “Ha!” biliyordum diyecekler.

Ancak bu kadar acele etmeyin; Nelson ve ark., 2013 yaptığı yeni araştırmalar, Çocuklu ailelerin, Çocuk yapmayı tercih etmeyenlere oranla daha mutlu olduklarını ve çocuklarına bakmaktan, yaptıkları başka faaliyetlere nazaran, daha fazla zevk aldıklarını ve bunun kendilerini daha iyi hissettirdiklerini buldu. (Nelson ve ark., 2013)

Özellikle babalar, çocuklarından yüksek düzeyde olumlu duygular ve mutluluklar elde etmektedirler.

2. Çocuğunuza öncelik vermek 

Çocuk sahibi olma zevklerinin altını çizen araştırma, çocuk merkezli tutumların yararlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Ashton-James ve ark. (2013) araştırmasında en çok çocuk merkezli olan ebeveynlerin aynı zamanda daha mutlu olduğunu ve çocuk sahibi olmanın hayata daha büyük bir anlam kazandırdığını bulmuşlardır.

Çocuk bakımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi daha anlamlı ve daha az olumsuz duygularla ilişkilendirilmiştir.

“Bu bulgular ‘çocuk merkezli’ ebeveynlerin diğerlerine göre  yaşadıkları mutluluk ve anlamın daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu perspektiften bakıldığında, çocuklarına daha fazla ilgi gösteren ebeveynler çocuklarını daha mutlu ederler – yani, daha ‘çocuk merkezli’ ebeveynler – ebeveynlikten elde edecekleri daha fazla mutluluk ve anlamı yaşarlar. ”(Ashton-James ve ark., 2013)

Dolaysıyla, çocuklarınızı mutlu etmeniz, sizi mutlu eder.

3. Helikopter Ebeveynlik iç karartıcı olabilir

Hayattaki birçok şeyde olduğu gibi, çocuklarda bakım ve boğulma arasında ince bir çizgi vardır; özellikle çocuklar büyüdüğünde.

Schiffrin ve ark. (2013) yaptıkları araştırmalarda 297 lisans öğrencisine ebeveynlerinin davranışları ve bu konuda neler hissettiklerini sordu.

Çalışmada, öğrenciler arasında “helikopter ebeveynliği” ile daha yüksek depresyon düzeyleri arasındaki bağlantıların yanı sıra daha düşük özerklik, ilişkililik ve yeterlilik düzeyleri arasında bağlantılar bulundu.

“Ebeveynler, çocuklarının kendilerini çok yakından ilgilendiklerini hissettiklerinde, onların katılımının gelişimine ne kadar uygun olduğunu ve ebeveynlik tarzını nasıl ayarlayacağını öğrenmelidir.” (Schiffrin ve ark., 2013)

4. Katı disiplinten kaçının

Amerikalı ebeveynlerin yaklaşık% 90’ı, çocuklarını azarlamak veya küfür etmek gibi katı sözel disiplini kullanmanın en az bir örneğini kullanmaktadır.

Ancak Ebeveynler, bu davranışlarının ergenleri hizaya getirmeye yardımcı olmaktan ziyade, bu durum sadece sorunu daha da kötüleştireceğinin farkında olmaları gerekir.

967 ABD’li aileler üzerinde 13 yaşındaki çocukları üzerinde yapılan bir araştırma, çocuklarına sert sözel disiplinin uygulanması onların gelecek yıldaki kötü davranışları doğurduğunu ve durumun daha da kötüye gittiğini ortaya koymuştur (Wang ve ark., 2013).

Aynı zamanda araştırma çocuklarını hor görme ve azarlamanın, ebeveynlerinin çocuklarıyla güçlü bir bağ kurma konusunda yardımcı olmadığını göstermiştir. Çalışmanın baş yazarı Ming-Te Wang şunları açıkladı:

“Zor bir disiplinin, güçlü bir ebeveyn-çocuk bağı olduğunda – ergenlerin ‘beni sevdikleri için bunu yapıyorlar’ şeklinde düşünürler – oysa ebeveynleri bu yaptıkları davranışın çocuklarına nasıl bir etki yarattığının ve bu sert sözel disiplin davranışlarından dolayı onları ittiklerinin farkına varmıyorlar. Gerçekten de, yapılan tüm araştırmalarda sert sözel disiplinin her koşulda zararlı olduğu görülmektedir. ”

5. Düzenli yatma saatleri

Düzenli yatma saatleri çocukların gelişmekte olan beyinleri için gerçekten önemlidir.

Kelly ve ark., 2013, Araştırmacılar, yatma zamanlarının bilişsel işlev üzerindeki etkilerini ölçmek için 3 ila 7 yaş arasındaki 11,000 çocuğu izlediler (Kelly ve ark., 2013).

 
Araştırmacılar şunu buldu:

“3 yaşından itibaren düzensiz uyku zamanları olan, hem erkek hem de kız çocuklarında okuma, matematik ve mekânsal farkındalık puanlarında düşük puanlar görüldü; bu da 3 yaş civarında bilişsel gelişim için ne kadar hassas bir dönem olabileceğini gösteriyor.”

Düzenli yatma zamanları hem erkekler hem de kızlar için önemlidir ve bunların daha erken uygulanması, bilişsel performans için daha iyidir.

6. Ev İşlerini birlikte yapın

Anne ve babanın ilişkisi çok sarsılmazsa, mutlu çocukları büyütmek daha kolay olur. Ebeveynler arasında sıkça rastlanan ev işlerinin paylaşımı büyük bir çekişme kaynağıdır.

Galovan ve ark, 2013, yaptıkları bir araştırmada, evlilikte mutlu bir ilişki yakalamak ev işlerinde iş paylaşımı yapmaktan geçtiğini göstermiştir. Bunun en güzel yolu onları bir arada yapmaktır.

Eşler aynı zamanda işleri gerçekleştirdiğinde –kim ne yapıyor olursa olsun- her ikisi de yaptığı iş bölümünden daha fazla tatmin olur (Galovan ve diğerleri, 2013).

7. Bebeklerin TV izlemesini sınırlayın

Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların iki yaşından önce hiç bir şey izlememelerini ve ancak iki yaşından sonra günde en fazla iki saat televizyon izlememelerini tavsiye etmektedir.

İşte bu yüzden: Pagani ve ark.,2013; doğumdan sonra yaklaşık 2,000 Kanadalı çocuğun üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, çocukların günlük 2.5 saat ve daha fazla bir TV programını izlemeleri halinde, anaokuluna gittiklerinde daha da kötü bir performans sergilediğini keşfetti (Pagani ve ark.,2013).

Bu tavsiyeyi dinlemeyen ve uygulamayan 2,5 yaşın üstünde olan çocukların sayısı arttıkça, 5 yaşlarına geldiklerinde çocuklarının kelime dağarcığı, matematik ve motor becerilerinin azaldığı görülmüştür.

Bu çalışma ayrıca bir saat fazladan TV seyrettirmenin, Küçük Çocukların Anaokulunda performanslarını düşürdüğünü göstermiştir.

8. Egzersiz, çocukların okul performansını artırır

Çocuklar giderek daha fazla hareketsizdir. Egzersiz beyin gücünü artırmak için harika bir yoldur ve diğer birçok faydası vardır (bkz. 20 Harika Etkiler Alıştırması Akılda).

11 yaşındakilerin yeni bir çalışması,yapılan egzersizin İngilizce, Matematik ve Fen Bilimlerin’de akademik performansın artmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur (Booth ve ark., 2013).

Egzersizden elde edilen bu kazançlar, 16 yaşında alınan sınavlarda da görüldü.

İlginçtir, kızların fen bilgisi sonuçları en fazla egzersizden etkilenmiştir.

9. Yoğun anne olmanın tehlikeleri

Bazı kadınlar çocuklara bakmanın, çalışmaktan daha stresli olduğunu söylüyor. Çocuk yetiştirme, stres ve suçluluk duyma arasında bağlantılar da vardır.

Peki, Çocukların hayatınızı neşeyle ve anlamla doldurdukları raporlar ve araştırma bulguları ile bu durum nasıl eşleştirilecek?

Bunun sebebi ebeveynliğe yönelik tutumlardaki farklılıklara bağlı olabilir. Özellikle, “yoğun bir anne” olmak sizin için kötü olabilir.

Rizzo ve ark.2012, 5 yaşın altındaki çocuklara sahip 181 anne ile yaptıkları çalışmada, çocukların kutsal olduğu ve kadınların erkeklerden daha iyi ebeveyn olduğu fikrini en fazla kabul eden annelerin depresyona girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve yaşamdan daha az tatmin olduklarını bulmuşlardır.

Evet, çocuklarınıza iyi bakın, ama kendi zihinsel sağlığınızı feda etmeyin.

10. Kardeşler neden bu kadar farklı?

Birden fazla çocuğu olan herkes mutlaka fark etmiştir çocukların kişilikleri genellikle çok farklıdır.

Aslında, Plomin ve Daniels (1987) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kardeşlerin kişilikleri birbirinden tamamen yabancı olan iki çocuktan daha fazla ortak noktası yoktur.

Bu, genetik kodlarının% 50’sinin aynı olduğu göz önüne alındığında çok garip gelmektedir.

Ancak cevap genlerde değil, çocukların büyüdüğü ortamdadır.

Aynı ortamlara sahip olmaktan çok, her çocuğun:

  • ebeveynleri ile farklı bir ilişki,
  • diğer kardeşleriyle farklı bir ilişki,
  • okulda farklı arkadaşlar ve deneyimler yaşar

 bunun gibi etkenler nedeniyle  farklı kişiliğe sahip olurlar.

Tüm bu farklılıklar kardeşler arasında oldukça dikkat çekici ayrıcalıklar yaratıyor. Onun için kardeşler eğer görünüş olarak birbirlerine benzemiyorlarsa onları dışarıda gördüğünüzde kardeş olup olmadıklarını ayırt edemezsiniz.

Bütün bunlar, elbette ki, kişilikleri genellikle çok farklı olduğu için, bir çocukta işe yarayan ebeveynlik stratejileri, diğer çocukta işe yaramayabilir.

Bu da ebeveyn olmanın başka bir zorluğunu doğurur!

 

kaynak: spring.org.uk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.