Bel Ağrısına Ne İyi Gelir

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir

Bel ve karın kaslarının zayıflığı, uzun süre yatan kişilerde ve hamilelerde doğumdan sonra sık görülür. Bu hastalarda özellikle kısa süreli bir faaliyetten veya hafif yorgunluklardan sonra bel ağrısı ortaya çıkar. Ağrı genellikle belde olup bacaklara yayılmaz ve istirahatle düzelir. Bu grup hastalıkların tedavisi daha çok nedene yöneliktir. Yani hasta kilolu ise zayıflatılır, bel ve karın kasları zayıf ise egzersizler ve fizik tedavi programı ile kaslar kuvvetlendirilir, düz tabanlık varsa tabanlık veya ortopedik ayakkabı verilir.

Bacak kısalığı varsa, kısalığı giderici ortopedik ayakkabı verilir. Mekanik bel ağrılarının tedavisinde ise egzersizlerin rolü çok önemlidir.

Bel ağrısı tedavisinde ilaç tedavisi, sıcak uygulamalar, fizik tedavi ajanları, egzersizler kullanılır.

Eklem blokajları, usta ellerin yapacağı mobilizasyon (tutuk bir eklemi gevşetme) ve maniplasyonlarla (eller kullanılarak iyileştirme) ağrının bir anda kaybolması olasıdır. Eklem blokajı, eklem hareketinin geçici bir süre için tam ya da kısmen ortadan kalkması, fonksiyonunu yitirmesi anlamını taşır. Eklem hareketinin bloke olmasına ilişkin varsayımlara göre eklem mekaniği, direkt ya da indirekt refleksif mekanizmayla bozulmuştur.

Blokaj olayına, eklem sıvısının kimyasal yapısının değişmesi, eklem kıkırdağının üst katmanlarında kırışmaların oluşması, fasetler (her omurun arka tarafında yer alan küçük eklemlerdir) arasına menisküs parçalarının sıkışması gibi mekanik açıklamalar ileri sürülmekteyse de, bugüne dek bloke eklemlerde histolojik, serolojik ve radyolojik net bir patolojik bulgu ortaya konamamıştır.

Nörolojik açıklamaysa, eklem hareketlerinin algılandığı proprioreseptörler (Vücudun durumu, hareketleri, kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri)  nesiseptörlerin (Ağrı uyarılarına duyarlı sinir alıcıları), eklemlerden gelen olumsuz uyarılarla uyarılması sonucu oluşan ağrının etkisiyle, kaslarında olaya direkt ya da indirekt katılıp kasılmalarıdır. Bu belirtiler blokaj kliniğinde hemen hemen daima bulunur.

Bel Ağrısı Neden Olur

 

Tedavi akut dönemde semptomları kronik dönemde ise fonksiyonları iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Tüm bel ağrıları için etkin bir tedavi şekli yoktur. Dört günden uzun süren yatak istirahatinin yararsız olduğu ve hastayı düşkünleştireceği bilinmektedir.

Masaj, ısı, diatermi, ultrason ve transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu (TENS) gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Akut bel ağrılarımda buz tatbiki ile ağrıda %33 azalma olabileceği tespit edilmiştir . Bunun yanı sıra ısı uygulamalarının ağrıyı azalttığı gözlenmiştir. Fakat ısı uygulaması damar genişlemesine neden olacağından dolayı travmalı hastalarda kullanılmamalıdır.

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir, Belim çok ağrıyor ne iyi gelir, Beldeki kas tutulmasına ne iyi gelir, Belim tutuldu hareket edemiyorum ne yapmalıyım, Beldeki kas tutulmasına ne iyi gelir, bel ağrısı tedavisi, bel ağrısı tedavisi nasıl yapılır, bel ağrısı fizik tedavi, bel ağrısı akupunktur, bel ağrısı egzersizler

Akut ve kronik bel ağrısı olgularında kullanılan çok fazla sayıda ilaç bulunmaktadır. Steroit olmayan antienflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, analjezikler en sık kullanılan ilaç grubudur.

Fizik tedavi, bel ağrısı yapan hastalıkların tedavisinde uygulanan en etkili ve kesinlikle zarar vermeyen bir yöntemdir. Sıcak, soğuk ve elektrik akımlarının iyileştirici etkilerinden yararlanarak çeşitli aletlerle
vücudun çeşitli bölgeleri tedavi edilir. Bu amaçla, yüzeysel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, elektrik akımları, masaj uygulanabilir.

Fizik tedavi birkaç husus dışında rahatlıkla uygulanabilen bir tedavidir. Kalbinde pil takılı hastalara ve ihtiyaten hamilelere uygulanmaz. Büyüme çağında olan çocukların büyüme kıkırdakları üzerine, ileri derecede hiper tansiyon ve kalp yetmezliği olan, enfeksiyon, varis benzeri hastalığı olan ve vücudunda metal taşıyan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanır.

Fizik  tedavi kürü genelde 15-21 seanstır. Çoğunlukla günde bir seans uygulanır. Hastadan alınan cevaba göre seans sayısı arttırılabilir. Eğitimli kişiler tarafından uygulandığında fizik tedavinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Fizik tedavi sonrasında soğuktan korunmak gerekebilir, çünkü soğuk, kaslarda gerginliğe ve dolayısıyla ağrıya yol açar. Sadece fizik tedaviden sonra değil, her zaman soğuktan ve hava ceryanında kalmaktan sakınmak gerekir. Fizik tedaviden sonra 20-30 dk.  dinlenmek gerekir. Soğuktan korunmak gerekir.

Bazen hastalar, uzman doktorlar yerine, çareyi kırık ve çıkıkçılarda ararlar ve bel çektirme gibi yöntemlerle dertlerine çare bulmaya çalışırlar. Kur’an ayetinde yazdığı gibi ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur
mu?’ Doktor bilerek hastasına zarar vermez. Ne anatomi ne tababet bilen bel çeken şahıs hastayı felç edebilir, hasta ömür boyu idrar kaçıran, yürüyemez biri haline gelebilir.

Masaj tedavisi de hastalar tarafından çok tercih edilen bir yöntemdir. Bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen masaj uygun bir şekilde ve eğitimli kişiler tarafından yapıldığında yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Rahatlatıcı, kas sertliklerini giderici, ağrı azaltıcı etkisi vardır. Ancak tek başına yeterli olmaz. Yüzeysel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, elektrik akımları uygulamasından sonra kombine bir tedavide masajdan yararlanılabilir.

Hastaların yaptığı başka bir yanlış tercih de kaplıca tedavisi olabilmektedir. Kaplıcayı kronik dönemdeki hastalarda öneriyoruz. Tercih edilecekse doktor kontrolünde olan ve fizik tedavi imkanları olan yerler seçilmelidir.

Bel ağrısı tedavisinde yine yaygınca olarak uygulanan bir tedavi yöntemi akupunkturdur.

Akupunktur daha çok ağrı üzerine etkilidir. Ağrının şiddetli olduğu durumlarda uygulanabilir.

Diğer bir tedavi yöntemi, egzersizlerdir. Bel ağrılı hastalar için çeşitli egzersizler kullanılmaktadır. Bunlar eklem hareket açıklığı, germe egzersizleri, aerobik egzersizlerdir.

Bel ağrısı olan hasta gruplarının sadece %1’lik bir kısmında cerrahi tedavi gerektiği görülmüştür.

Başarısız bel ameliyatları kişileri yatağa veya cihazlara bağımlı hale getirmektedir. Bundan dolayı ameliyat kararı titizlikle, tüm ameliyat dışı tedaviler denendikten sonra verilmelidir.

Uzman Doktor Kasım Sezen

 fixyourlife.de

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.